O nas
Historia

Historia Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie rozpoczyna się pod koniec 2008 roku, gdy decyzją Rady Miejskiej w Żukowie utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Żukowie (Uchwała nr XXIV/432/2008). Wówczas siedziba naszej instytucji mieściła się w budynku przy ul. Gdańskiej 48.

Od marca 2011 roku do działań Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie włączone zostały zadania z zakresu sportu i tym samym zmieniona została nazwa instytucji na Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie (OKiS). Od grudnia 2012 do grudnia 2019 roku siedziba OKiS znajdowała się przy ul. Mściwoja 6.

Rok 2020 pracownicy OKiS w Żukowie przywitali już w nowej siedzibie mieszczącej się przy ul. 3 Maja 9B. W sąsiedztwie znajduje się Centrum Kultury Spichlerz oraz poklasztorny kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie.