Super User

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Super User

OGŁOSZENIE 2 z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE 2 z dnia 2014-10-03

„Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności III Ligowego Klubu Sportowego ZPN”                                        w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Nr. ogłoszenia: ZP.2/09/2014 z dnia 09.09.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. 58 680 08 48, strona internetowa                     www.okis-zukowo.pl
 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności              III Ligowego Klubu Sportowego Pomorskiego ZPN”.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówienia:

a) Okres usługi: od zawarcia umowy do 31.12.2014r

b) Usługa zgodna z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora OKiS z dn. 04.08.2014r

c) Ramy programowe usługi promocji:

 • reprezentowanie Gminy Żukowo w rozgrywkach III ligi Pomorskiego ZPN, a także                   we wszystkich turniejach i spotkaniach , w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
 • prowadzenie działalności na rzecz sportu w Gminie Żukowo;
 • umieszczanie nazwy Gminy i OKiS przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
 • umieszczanie herbu gminy i logo OKiS na strojach zawodników Wykonawcy;
 • zamieszczania na materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, folderach, zaproszeń, harmonogramach rozgrywek, regulaminach, itp.);
 • zgoda na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny Wykonawcy                            w materiałach Gminy;
 • kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0 usługa promocji wydarzeń sportowych;
 2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
 2. Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie wyboru trybu:

Klub Sportowy Chwaszczyno jest jedynym klubem piłkarskim w Gminie Żukowo uczestniczącym w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli III Lidze „Bałtyckiej” prowadzonej przez Pomorski ZPN. Zasadne jest przyznanie funduszy na działalność Klubu, ze względu na to, że KS Chwaszczyno reprezentuje gminę na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Swoimi osiągnięciami i kolejnymi awansami do wyższych klas rozgrywkowych ( rok po roku ) klub zdobył zaufanie regionalnego społeczeństwa. Zawodnicy z Chwaszczyna godnie reprezentują naszą gminę w pojedynkach piłkarskich w woj. pomorskim (Kartuzy, Przodkowo, Wejherowo, Gdańsk, Gdynia oraz Kościerzyna) oraz poza nim (Koszalin, Drawsko Pomorskie, Police, Szczecin, Ustronie Morskie, Manowo, Dygowo - podział terytorialny III Lig Polskiego Związku Piłki Nożnej).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienie:

KS Chwaszczyno, z siedzibą: ul. Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno, woj. pomorskie

OGŁOSZENIE 1 z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE 1 z dnia 2014-10-03

„Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności II Ligowego Klubu Sportowego ZPR”                                        w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Nr. ogłoszenia: ZP.1/09/2014 z dnia 09.09.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. 58 680 08 48, strona internetowa                     www.okis-zukowo.pl
 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności              II Ligowego Klubu Sportowego Pomorskiego ZPR”.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówienia:

a) Okres usługi: od zawarcia umowy do 31.12.2014r

b) Usługa zgodna z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora OKiS z dn. 04.08.2014r

c) Ramy programowe usługi promocji:

 • reprezentowanie Gminy Żukowo w rozgrywkach II ligi Pomorskiego ZPR, a także                   we wszystkich turniejach i spotkaniach , w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
 • prowadzenie działalności na rzecz sportu w Gminie Żukowo;
 • umieszczanie nazwy Gminy i OKiS przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
 • umieszczanie herbu gminy i logo OKiS na strojach zawodników Wykonawcy;
 • zamieszczania na materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, folderach, zaproszeń, harmonogramach rozgrywek, regulaminach, itp.);
 • zgoda na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny Wykonawcy                            w materiałach Gminy;
 • kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0 usługa promocji wydarzeń sportowych;
 2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
 2. Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie wyboru trybu:

Gminny Klubu Sportowy Żukowo jest jedynym klubem posiadającym sekcje piłki ręcznej w Gminie Żukowo oraz uczestniczącym w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Ręcznej, czyli w II Lidze prowadzonej przez Pomorski ZPR. Gminny Klub Sportowy Żukowo reprezentuje naszą Gminę w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w warmińsko- mazurskim. Sekcja piłki ręcznej GKS Żukowo w sezonie 2013/2014 zajmowała                 9 miejsce, natomiast w połowie 2014r. ekipa plasuje się już na III miejscu                 w tabeli i traci jeden punkt do wicelidera. Najlepszym strzelcem II Ligi Pomorskiego ZPR w 2013 został zawodnik w/w klubu sportowego. W 2013r. GKS Żukowo zwyciężył w Pomorskich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS-ów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienie:

Gminny Klub Sportowy Żukowo, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo,                      woj. pomorskie

Chór Gospel "ASCOLTATE"

Chór Gospel powstał w listopadzie 2011roku.

Na pierwsze próby uczęszczało 15 osób w przedziale wiekowym 12-40 lat. Osoby z Żukowa, Glincza, Grabowskiej Huty, Kartuz i Wyczechowa spotykały się dwa raz w tygodniu i ćwiczyły swój warsztat wokalny. Na początku skupiliśmy się na muzyce gospel. Później do grupy wokalnej dołączyła Justyna akompaniatorka, Piotr basista i Jakub perkusista. W takim składzie po raz pierwszy wystąpiliśmy na festiwalu „Blues w Leśniczówce” w Mirachowie w lipcu 2012r. Kolejne koncerty to występ podczas Żukowskiego Lata Muzycznego oraz w listopadzie w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, gdzie chór zaśpiewał podczas mszy. Obecnie zespół przeszedł kolejne zmiany i poszerzył swój repertuar o muzykę sakralną i świecką. W obecnym składzie (9 chórzystów i akompaniatorka) chór wystąpił w lipcu 2013 r. na Żukowskim Lecie Muzycznym, zaś w styczniu 2014 r. na Finale WOŚP oraz w Kawiarence „Pod Refektarzem”.

W skład zespołu wchodzą:
Paulina Milczanowska - dyrygent
Justyna Kitowska – akompaniatorka

Soprany: Katarzyna Bisewska
 Dominika Kuczka
 Elżbieta Rychert

Alty: Justyna Neuman
 Katarzyna Pakura
 Dorota Paluch-Stubińska

Tenory: Mariusz Szwaba
 Krzysztof Wysocki

Próby chóru odbywają się we wtorki w godz. 18:00-20:00 na Małej Scenie przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Armii Krajowej w Żukowie.

Chętnych zapraszamy!!!

Pracownicy

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko: e-mail:
1

Aleksandra Rogalewska

Dyrektor OKIS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2

Urszula Grot

Główny księgowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3

Monika Spychalska

Główny specjalista do spraw kultury i sportu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4

Arkadiusz Krauze

Referent ds. imprez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 Emilia Szlage
Referent ds. kancelaryjnych i kontroli zarządczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Jacek Drążek Specjalista ds. sportu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7 Karolina Pluta
Referent ds. księgowości i zamówień publicznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8

Anna Dobke

Instruktor Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9 Blanka Gniewkowska Instruktor Kultury  
10 Kazimierz Kassin Specjalista ds. infrastruktury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11 Łukasz Skrodzki Pracownik gospodarczy  

Zarządzenie Nr 165/2013
BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwój kultury i sztuki w gminie Żukowo w roku 2014", „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Żukowo w roku 2014"

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 1 i 2 oraz § 6 i 7 uchwały Nr XXXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24.10.2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2014" zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Żukowo w roku 2014:

1) Rozwój kultury i sztuki w gminie Żukowo w roku 2014. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Żukowo w roku 2014. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie i Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Ośrodkowi Kultury i Sportu w Żukowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"LATO, LATO, LATO CZEKA..."

Noc Świętojańska

Wystawa haftu w Lini

Strona 2 z 5

follow me on Twitter   follow me on facebook   follow me on youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

kdr

pk

 

 

km

 

Kalendarz imprez

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aktualna pogoda

Cannot get Żukowo location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Joomla templates by Joomlashine