Orkiestra dęta Żukowo
koiety i mężczyźni trzymający w dłoniach instrumenty dęte. uśmiechają się do zdjęcia.

Początki Orkiestry Dętej sięgają 2003 roku. Powstała na podstawie uchwały Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Głównymi pomysłodawcami muzycznego zespołu byli: druh Jan Samp i Marek Makurat.

Pierwszym Kapelmistrzem Orkiestry został Eugeniusz Raulin. Kilka miesięcy później, podczas spotkania opłatkowego w OSP w Chwaszczynie, po raz pierwszy można było usłyszeć kilka kolęd w wykonaniu nowej Orkiestry.

Przez lata zmieniali się opiekunowie Orkiestry, jej władze i sama nazwa. Patronat nad zespołem muzycznym przejął Urząd Gminy w Żukowie, następnie Gminny Ośrodek Kultury (obecnie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie).

Kapelmistrzami Orkiestry byli: major Marek Giessel, Eugeniusz Raulin i Paweł Gruba. Sam zespół miał kilka „imion”: „Gminna Orkiestra Dęta GOK Żukowo", a obecnie „Gminna Orkiestra Dęta Żukowo”.

W 2010 r. Orkiestra zdobyła Gminną Nagrodę Artystyczną "SUCOVIA", a w 2011 nagrała swoją pierwszą płytę z coverami utworów rozrywkowych. Repertuar wykonywany przez zespół głównie aranżowany jest przez jej Kapelmistrza Pawła Grubę.

Jeśli ktoś chciałby do nich dołączyć proszony jest o kontakt z Kapelmistrzem Pawłem: tel. 603 790 020.