Muzyczne Rodziny z szansą na płytę
Muzyczne Rodziny z szansą na płytę

Europejska Fundacja Promocji Kultury Wyspa Artystów zaprasza mieszkańców gminy Żukowo do udziału w projekcie MUZYCZNE RODZINY. To kolejny po dwóch edycjach Artystów Powiatu Kartuskiego i Muzycznych Rodzinach Gminy Sierakowice muzyczny projekt promujący lokalnych wykonawców.

Projekt adresowany jest do rodzinnych zespołów wokalnych i instrumentalnych  działających na terenie gminy Żukowo a jego celem jest promocja lokalnych artystów oraz umacnianie więzi międzypokoleniowych.

 

Szczególne zaproszenie kierowane jest do zespołów składających się z kilku pokoleń np. dziadkowie, rodzice i dzieci (może znajdą się pradziadkowie? :)

 

​Uczestnicy projektu wezmą udział w nagraniu płyty w profesjonalnym studiu nagrań, a utwory z płyty opublikowane zostaną w internecie, oraz przesłane do stacji radiowych i lokalnych mediów.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

1. Zespół musi działać na terenie gminy Żukowo

2. Przynajmniej połowa członków zespołu musi być mieszkańcami gminy Żukowo

3. W projekcie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych a pierwszeństwo mają rodziny wielopokoleniowe.

 

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wyspaartystow.pl  i przesłać jego zdjęcie lub skan na adres  biuro@wyspaartystow.pl

 

Do wiadomości można też dołączyć krótkie filmy z prób czy występów, nagrania dyktafonem, linki do materiałów w serwisie YouTube lub mediach społecznościowych

 

Zadanie współfinansowane z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w ramach programu LOKALNE PARTNERSTWO

Partnerem programu jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.

 

Europejska Fundacja Promocji Kultury Wyspa Artystów istnieje od 2014 roku i zajmuje sie odkrywaniem, edukacją i promocją osób uzdolnionych artystycznie.

 

Poniżej linki do ostatnich projektów:

 

Artyści Powiatu Kartuskiego-zespoły

 https://youtube.com/playlist?list=PLg3V5-Gyljtnjo1R5bvrE9h2TuE7h6Mos&si=WtZrQiwuUYdXjXaD

 

Muzyczne Rodziny Gminy Sierakowice

https://youtube.com/playlist?list=PLg3V5-GyljtmyRxy1V390Ny9YAtTjBKYS&si=6hXge3LLuGGFjZfX

 

Śpiewający seniorzy gminy Żukowo

https://youtube.com/playlist?list=PLg3V5-GyljtllZG_JbWT9eIaUSgHD8ZY9&si=F143PjUQa4rlrbcg