Młodzi duchem ruszyli do nauki!
na scenie Andrzej Rosiewicz, w tle napis Żukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, przed sceną zebrani studenci i studentki.

Przy Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie działa Żukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wczoraj oficjalnie rozpoczął swoją działalność.

Na otwarciu Żukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie zabrakło ważnych gości dla lokalnej społeczności. Obecny był burmistrz gminy Żukowo, Wojciech Kankowski. Nie zabrakło również Radnych Miejskich z przewodniczącym Witoldem Szmidtke. W spotkaniu udział wzięła Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocnik Wojewody ds. rodziny i polityki społecznej.

W serdecznych przemówieniach podkreślono zaangażowanie lokalnego samorządu w tworzenie warunków do rozwoju kultury i sportu dla wszystkich mieszkańców. Ciepłe słowa do studentów i studentek skierowała Anita Richert-Kaźmierska. Podkreśliła rolę i wagę uczestnictwa w życiu społecznym osób po 60 roku życia. Przekazała również życzenia od Beaty Rutkiewicz Wojewody Pomorskiej. Na dobry start studenci i studentki otrzymali drobne upominki. Sceną zawładnął jedyny w swoim rodzaju Andrzej Rosiewicz. Młodzi duchem studenci śpiewali wspólnie z nim.

 Do ŻUTW zapisało się ponad 140 osób, po 60 roku życia, z całej Gminy Żukowo. W ramach Uniwersytetu odbywają się zajęcia ruchowe, językowe, warsztatowe. Semestr potrwa do czerwca. Po wakacjach odbędzie się nowy nabór.