Poznajcie tegorocznych Laureatów Sucovii!
Wspólne zdjęcie laureatów, nominowanych i włodarzy gminy.

W miniony piątek poznaliśmy Laureatów Gminnej Nagrody Sucovia. Wyróżnienie przyznano w sześciu kategoriach: Kultura, Sport, Inicjatywy Społeczne, Gospodarka, Edukacja, Mecenas. Została również wręczona Nagroda Burmistrza.

Wnioski złożone przez mieszkańców Gminy Żukowo rozpatruje powołana przez Burmistrza Kapituła składająca się z przedstawicieli różnych dziedzin. Kandydatury zgłoszone za rok 2023 Kapituła rozpatrzyła w składzie: Maria Byczkowska, Justyna Beyer - Rosener, Aleksandra Rogalewska - Kania, Józef Belgrau, Albin Bychowski
i Andrzej Karczewski. Oficjalne wyniki poznaliśmy podczas piątkowej Gali. Gala odbyła się w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie.

 

Kultura

Laureatka – Genowefa Zasada - nauczycielka w Parafialnej Szkole  Podstawowej, która jest niezastąpionym filarem kultury kaszubskiej i edukacji, kształtując młode pokolenia i promując regionalne tradycje wśród dzieci i młodzieży. Jej nieocenione zaangażowanie obejmuje pracę w Kole Gospodyń Wiejskich, pełnienie przez wiele lat funkcji sołtysa w Glinczu, a także działalność w organizacji kombatantów oraz nieustanne propagowanie języka kaszubskiego. Na szczególne uznanie zasługuje jej praca jako przewodnika po Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie, gdzie inspiruje unikalnym sposobem prezentacji.

Nominowana – Anna Barsowska - znakomita hafciarka, która w Chwaszczynie od wielu lat prowadzi zajęcia z haftu kaszubskiego szkoły żukowskiej, w których uczestniczą mieszkanki Chwaszczyna, okolicznych wsi oraz Trójmiasta. W ubiegłym roku kółko hafciarskie obchodziło 15-lecie swojej działalności po reaktywacji. Skrupulatna praca hafciarek pod okiem swojej instruktorki przyczyniła się do stworzenia pięknych prac z motywami kaszubskimi. Skąd rozwinęła się bogata działalność wystawiennicza na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, przyczyniając się do promocji Gminy Żukowo w kraju i za granicą. Hafciarka ta wielokrotnie była laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii zdobywając w sumie trzy II miejsca i siedem III miejsc.

 

Sport

Laureat - Klub Piłki Ręcznej Autoinwest Żukowo - klub, który jest jedynym klubem z terenu Gminy Żukowo występującym w rozgrywkach na szczeblu pierwszej ligi. Drużyna seniorów tego klubu godnie reprezentuje Gminę Żukowo i przez cały czas, dzięki zwycięstwom jest w czołówce rozgrywek. Kapitan zespołu Grzegorz Dorsz, po raz kolejny pozostaje najskuteczniejszym zawodnikiem całej ligi. Rokrocznie od kilku lat wygrywa lub jest na podium w kwalifikacji najskuteczniejszych strzelców. Dla swojej drużyny zdobył już ponad 1000 bramek. W 2023 roku drużyna juniorów klubu osiągnęła najwyższy sukces w historii zdobywając Mistrzostwo Polski w plażowej piłce ręcznej.

 

Inicjatywy Społeczne

Laureat – Franciszek Bisewski - od 1969 roku jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewie, a od 4 września 1974 roku do chwili obecnej pełni nieprzerwanie funkcję prezesa, a zatem jak łatwo policzyć w tym roku mija 50 lat na tym stanowisku. Jednak to nie upływający czas, ale postawa i praca społeczna tej osoby sprawiają, że znalazła się ona w gronie nominowanych. Nie tylko sam przez wiele lat niósł pomoc poszkodowanym w wypadkach i pożarach, ale także zachęcał innych do wstąpienie w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewie. W latach 80-tych był też inicjatorem budowy strażnicy OSP, angażując swój prywatny transport by dowozić materiały budowlane. Był również inicjatorem w 2005 roku sprowadzenia samochodu pożarniczego z Niemiec marki MERCEDES, który służy strażakom w Miszewie po dzień dzisiejszy. Nie tylko działalność strażacka, ale również umiejętność współpracy z radą sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich sprawia, że na jednostkę OSP Miszewo można liczyć o każdej porze dnia i nocy w niesieniu pomocy w ratowaniu życia i mienia.

Nominowany – Fundacja Święty Antoni - Fundacja, której działania edukacyjne w szkołach koncentrują się na pokazywaniu życia pszczół, ich roli w środowisku i potrzeby ochrony, co kształtuje postawy ekologiczne wśród dzieci i uczy wrażliwości. Ponadto Fundacja aktywnie lobbuje za utworzeniem Rady Senioralnej i dzięki jej zaangażowaniu już w najbliższy poniedziałek tu w Centrum Kultury Spichlerz odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące powołania Gminnej Rady Seniorów w Żukowie.

 

Gospodarka

Laureat - Toyota Walder z Chwaszczyna - firma, która działa na rynku od 1991 roku i ma swoją siedzibę w Chwaszczynie. Co ważne od momentu powstania firmy, jej głównym celem jest obsługa klientów na najwyższym poziomie. Poza tym obszarem, właściciele corocznie włączają się do lokalnych inicjatyw społeczeństwa chwaszczyńskiego. Festyny, przeglądy twórczości, sponsoring na stałe wpisał się w  ich charakter działania. Główna siedziba w Chwaszczynie oferuje szeroki zakres usług: sprzedaż samochodów nowych i używanych, serwis mechaniczny i blacharsko-lakierniczy, wypożyczalnię samochodów. A wraz z rozwojem firmy w Rumi powstał najnowocześniejszego salon samochodowy w Polsce Północnej. W 2023 roku firma otrzymała następujące nagrody: Dealer roku 2023, Dealer roku LCV 2023 i Lider sprzedaży na polskim rynku.

 

Edukacja

Laureat – Alojzy Trella - emerytowany nauczyciel, który w szkolnictwie przepracował ponad 40 lat. Był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie. To wielki i oddany wsi i ludziom społecznik  - działacz kilku organizacji społecznych, w tym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, człowiek oddany kulturze  i zaangażowany w zachowanie i propagowanie zwłaszcza kultury kaszubskiej w kilku jej obszarach, w szczególności: literatury, muzyki i haftu kaszubskiego. Gdybyśmy mieli wymieniać wszystkie jego zasługi, to dzisiejsza gala trwałaby bardzo długo, dlatego wspomnimy tylko o tym, że od września 1955 r. do maja 1995 r. pracował jako polonista w szkole w Chwaszczynie i był zaangażowany w rozwój pasji artystycznych uczniów chwaszczyńskiej szkoły, ponadto rozwijał wśród chwaszczyńskiej młodzieży zamiłowanie do kultury fizycznej i sportu jako trener sekcji lekkoatletycznej. Jako harcerz i drużynowy wpajał  młodzieży życiowe wartości, uczący zaradności i samodzielności. Opracował kroniki dokumentujące życie szkoły w Chwaszczynie na przestrzeni lat 1955-1995 oraz kilka okolicznościowych publikacji, a wspólnie z córką opracował monografię szkoły w Chwaszczynie obejmującą lata 1966-1999. Najważniejsze, że dwa, a nawet trzy pokolenia chwaszczynian, jego wychowanków śmiało i ze wzruszeniem może powiedzieć o nim,  że jest dla nich jak „ojciec”, który cieszy się ich sukcesami,  przeżywa porażki i mimo zaawansowanego wieku wciąż jest gotowym nieść im pomoc i działać dla dobra każdego z nich i dla dobra całej chwaszczyńskiej społeczności.

Nominowana – Marzena Górska - nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żukowie, która ma za sobą 34-letni staż pracy.  Posiada kwalifikacje o specjalności nauczanie początkowe i terapia pedagogiczna. W roku 2003 otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego. Wyróżniająco angażuje się w życie szkoły. W swojej pracy zawodowej wykazuje się pozytywną energią angażując pozostałych pracowników do wytężonej i efektywnej pracy. Z zapałem planuje ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne, wdraża nowatorskie metody nauczania i wychowania. Osiąga bardzo dobre wyniki nauczania. Dzieli się swoimi pomysłami z nauczycielami, rodzicami oraz angażuje ich do współdziałania. Wyjątkowo efektywnie prowadzi działania służące poprawie bezpieczeństwa w naszym regionie będąc pomysłodawcą i organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna Droga – Znam Zasady Ruchu Drogowego”. Organizuje dodatkowe zajęcia artystyczne, przyrodnicze i muzyczne. Przygotowuje uczniów do konkursów na różnych szczeblach, gdzie jej podopieczni osiągają wysokie lokaty. Jest autorką programu warsztatów profilaktycznych „Zostań Małym Ratownikiem”. Jest uznanym nauczycielem będącym wizytówką szkoły, do którego zwracają się jej byli uczniowie z prośbą o kształcenie ich dzieci.

 

Nagroda Honorowa – Mecenas

Laureat – First Stop Euro Service - firma, która wspiera wizytówkę gminy Żukowo na arenie ogólnopolskiej w piłce ręcznej i jest jednym z wiodących sponsorów.

 

Nagroda Burmistrza

Laureatka – Anna Barsowska – znakomita hafciarka, która w Chwaszczynie od wielu lat prowadzi zajęcia z haftu kaszubskiego szkoły żukowskiej, w których uczestniczą mieszkanki Chwaszczyna, okolicznych wsi oraz Trójmiasta. W ubiegłym roku kółko hafciarskie obchodziło 15-lecie swojej działalności po reaktywacji. Skrupulatna praca hafciarek pod okiem swojej instruktorki przyczyniła się do stworzenia pięknych prac z motywami kaszubskimi. Skąd rozwinęła się bogata działalność wystawiennicza na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, przyczyniając się do promocji Gminy Żukowo w kraju i za granicą. Hafciarka ta wielokrotnie była laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii zdobywając w sumie trzy II miejsca i siedem III miejsc.

 

Uczestnicy Gali

W Gali udział wzięli Posłanka na Sejm RP – Henryka Krzywonos-Strycharska, Poseł na Sejm RP – Stanisław Lamczyk, Starosta Powiatu Kartuskiego - Bogdan Łapa, Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego – Mieczysław Woźniak wraz
z radnymi powiatowymi, Burmistrz Gminy Żukowo - Wojciech Kankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie - Witold Szmidtke wraz z radnymi gminnymi, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo na czele z Waldemarem Dampcem - przewodniczącym Gminnego Związku OSP Gminy Żukowo, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi i przewodniczący osiedli oraz mieszkańcy.

Galę poprowadzili Bożena Olechnowicz i Robert Silski.

Piątkowe wydarzenie uświetnił koncert Dariusza Kordka, który swą energią porwał zebranych na sali i wprawił wszystkich w dobry nastrój. Po jego występie zebrani udali się na poczęstunek przygotowany przez Restaurację Gryf w Żukowie.

 

Krótka historia nagrody

Gminna Nagroda Sucovia wręczana jest w Gminie Żukowo od 2010 roku. Dwie pierwsze edycje nagradzały wyłącznie twórców kultury. Od kilku lat wręczana jest za działalność na rzecz promocji Gminy Żukowo oraz wkład w jej rozwój. Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, gospodarki i edukacji oraz za działalność społeczną. Szczególną nagrodą jest kategoria mecenasa czyli osoby lub instytucji wspierającej w znaczący sposób rozwój Gminy Żukowo w różnych dziedzinach.