„Cześć Kaszubskim bohaterom!”
na pierwszym planie kobiety, za nimi stoją mężczyźni. kobieta wręcza dziecku wiązankę kwiatów. po prawej stronie pomnik Maryi. w tle koniety i mężczyźni zgromadzeni wokół pomnika.
 

Doniosły przebieg miały obchody Dnia Pamięci o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy św. pod przewodnictwem Abpa Mirosława Adamczyka. Po niej nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych do pomnika Matki Boskiej Królowej Polski przy kościele św. Jana.

Obecnych  przywitał Eugeniusz Pryczkowski, z kolei ks. Krzysztof Sagan, proboszcz parafii pw. WNMP w Żukowie zaprosił zebranych do wspólnej modlitwy. Po nim głos zabrała Burmistrz Gminy Żukowo Mariola Zmudzińska.

-  66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Józefa Piłsudskiego był dumą dla całego Pomorza. Kaszubi słynęli ze swej waleczności oraz bitewnych umiejętności, szczególnie strzeleckich. Żołnierzy spajała wspólnota pochodzenia oraz patriotyzm, dzięki czemu mężnie znosili trudy zarówno wojny polsko-bolszewickiej, jak i kampanii wrześniowej - mówiła Burmistrz Mariola Zmudzińska. - Dziś oddajemy cześć bohaterom, członkom Pułku Kaszubskiego, którzy wywodzili się także z terenów Gminy Żukowo. Pamiętamy o ich poświęceniu i odwadze, o patriotycznej postawie, która jest wzorem do naśladowania dla wszystkich.

Po przemówieniu delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski. Głos zabrali również: Jan Wyrowiński - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Tomasz Kocent - Prezes Związku Piłsudczyków RP z Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego. O oprawę muzyczną uroczystości zadbali: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Bazuny" oraz Orkiestra Dęta „Żukowo”.

Obchody wydarzenia zakończyły się w Centrum Kultury Spichlerz, gdzie zainagurowano XIV edycję Festiwalu Filmów Kaszubskich. Zebrani mieli okazję obejrzeć film „Kaszubscy Książęta” w reżyserii Eugeniusza Pryczkowskiego.

>>Zdjęcia<<

 

Tekst: Piotr Lewna, UG Żukowo