Kultura
Żukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Żukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający pod skrzydłami Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, zapoczątkował swoją działalność w lutym 2024 roku. To miejsce skupiające osoby, które osiągnęły 60 rok życia i chcą kontynuować swój rozwój intelektualny, psychiczny i fizyczny. Rekrutacja do ŻUTW odbywa się dwa razy w roku: na semestr zimowy (nabór: wrzesień/październik) oraz letni (nabór: styczeń/luty). Wymagana jest opłata w wysokości 50 zł za semestr, a dodatkowo za uczestnictwo w wybranych zajęciach.

Głównym celem Żukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest utrzymanie i podnoszenie poziomu inteligencji oraz ogólnej sprawności psychicznej i fizycznej. Poprzez organizację wykładów, warsztatów i zajęć dedykowanych seniorom, ŻUTW umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań, lecz także eksplorowanie nowych obszarów wiedzy i umiejętności. Wspólne uczestnictwo w zajęciach sprzyja również integracji społecznej i nawiązywaniu nowych relacji, co przyczynia się do budowania silniejszych więzi międzyludzkich.

Zajęcia organizowane w ramach Żukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią doskonałą okazję do aktywnego spędzania czasu oraz przeciwdziałania uczuciu wyobcowania i osamotnienia. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej i kulturalnej seniorzy mają możliwość twórczego rozwoju oraz pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym lokalnej społeczności.

Osobą odpowiedzalną za zapisy i zajęcia organizowane w ramach ŻUTW jest Pani Monika Wolf. Kontakt: 790 270 320.