O nas
OKIS Żukowo

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jest samorządową instytucją kultury, a do podstawowych jej zadań należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na terenie Gminy Żukowo. Nasza działalność skupia się nie tylko na organizacji różnego rodzaju imprez, festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, ale również na prowadzeniu zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz działalności kulturalnej OKiS prowadzi także działalność sportową, a także odpowiada za utrzymanie niektórych boisk i prowadzenie miejscowego punktu informacji turystycznej.

Realizując swoje zadania Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie stara się aktywnie współpracować z lokalnymi liderami, z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą społeczną
i parafiami.

Staramy się być instytucją otwartą na mieszkańców i poszczególne środowiska, zarówno w sferze kultury, jak i sportu. Tak instytucja, jaką jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie powinna być instytucją otwartą. Otwartą na ludzi i otwartą na działanie. Mimo, iż nie wszystkie pomysły mieszkańców można zrealizować i nie wszystkie propozycje OKiS spotkają się z akceptacją, to jednak wierzymy, iż otwartość daje poczucie, że instytucja taka jest potrzebna, a jej funkcjonowanie wzbogaca życie mieszkańców Gminy Żukowo.

 • Obszary działania
  • Kultura

   Organizujemy lub współorganizujemy wydarzenia i zajęcia kulturalne na terenie Gminy.

   Kultura
  • Sport

   Organizujemy lub współorganizujemy wydarzenia i zajęcia sportowe na terenie Gminy.

   Sport
  • Edukacja

   Rozwijanie hobby, poznawanie nowych pasji, poszerzanie kręgu zainteresowań i poznawanie nowych znajomych to działania, którymi kieryjemy się podczas tworzenia naszej oferty.

   Edukacja
  • Dziedzictwo

   Dziedzictwem naszej Gminy jest spuścizna pozostawiona przez Siostry Norbertanki nierozrewalnie związana z naszym rejonem - Kaszubami. Haft kaszubski szkoły żukowskiej jest dziedzictwem i dobrem gminnym, o który należy dbać, pielęgnować i rozwijać - uczyć tego kunsztu kolejne pokolenia.

   Dziedzictwo