Żukowo Biega
Zdjęcie Jenny Hill, pobrane z Unsplash

organizatorem jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie

miejsce Park nad Jeziorkiem w Żukowie