XXIX Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych

Organizatorem spotkania jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie.

Spotkanie odbędzie się w Parku nad Jeziorkiem w Żukowie.