Witaj maj, piękny maj!
Dzieci i młodzież pełniąca wartę pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski w Żukowie.

Tradycyjnie 3 Maja, uhonorowaliśmy pamięć przyjęcia w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Uroczystości związane z obchodami rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie.

Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Sagan. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu lokalnego z Wojciechem Kankowskim – Burmistrzem, Mariolą Zmudzińską – Burmistrz-elekt, Witoldem Szmidtke – Przewodniczącym Rady Miejskiej na czele, delegacje i poczty sztandarowe z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Policji, szkół z terenu Gminy oraz mieszkańcy. Kolorytu mszy św. nadał śpiew Mieszanego Chóru „Harmonia” z Żukowa oraz Orkiestra Gminna pod batutą Pawła Gruby.

Po zakończeniu eucharystii zebrani udali się w pochodzie pod pomnik NMP Królowej Korony Polskiej na dalszą część obchodów. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, ks. Krzysztof Sagan odmówił modlitwę za Ojczyznę. Następnie głos zabrał Wojciech Kankowski, a po jego przemówieniu Gminna Orkiestra zaintonowała „Witaj Majowa Jutrzenko”.

Następnie, pod pomnikiem złożono kwiaty. Najpierw wiązankę złożyli Burmistrz, Burmistrz-elekt i Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zrzeszenia Wyborcze, Delegacje: Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowej Rady Gminy, Żukowo, Szkoły, oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przedstawiciel „Solidarności Walczącej”.

Wartę honorową przy pomniku trzymali Żołnierze Gdańscy, uczniowie klasy mundurowej z ZSZiO w Żukowie oraz harcerze z 2 Drużyny Harcerskiej im. Leona Zadurskiego.

Wśród obecnych rozdane zostały pamiątkowe biało-czerwone chorągiewki oraz słodkie upominki.

 

>>Zdjęcia<<